Laikino darbo administravimas

In IT Skill House, we solve your “IT resource pain” with care, quality and commitment.

IT specialistų laikinas įdarbinimas, valdymas ir administravimas yra papildomas darbas ir kaštai. Mūsų klientai patiki šias užduotis mums:

  • viena sutartis su IT Skill House išlaisvina nuo atskirų sutarčių su IT specialistais
  • sutarčių pratęsimas
  • darbo laiko ataskaitos
  • sąskaitos ir jų administravimas
  • IT specialisto ir kliento nesutarimai dėl darbo laiko ataskaitų

Užpildykite formą ir raskite IT specialistą


Do you have any documents you would like to share?